Vad är en säkerhetsdörr?

Till skillnad från gamla lägenhetsdörrar, gör en säkerhetsdörr det nästintill omöjligt att bryta sig in för en vanlig inbrottstjuv. Men den kraftfulla konstruktionen av stål och de många säkerhetsdetaljerna i dörren stoppar inte bara tjuven. Även brand och giftig brandrök samt oangenäma dofter, ljud och drag förhindras från att tränga in i lägenheten, vilket leder till en trivsammare, tystare och tryggare boendemiljö.


Upptäck skillnaden

Om du vill känna dig riktigt trygg, räcker det inte med att byta lås.

Det finns en gammal missuppfattning om att det är låset som tjuven ger sig på. Sanningen är en helt annan. Oftast är det dörrbladet eller den gamla träkarmen som utgör de svagaste punkterna. Med en Daloc säkerhetsdörr av stål kan du slappna av. De hakformade tapparna och låsets hakreglar förbinder dörrbladet med stålkarmen, vilket gör den mycket svår att bryta upp.


Hur skyddad är du idag?

Okunskap är största risken.

Dessvärre är det många som tror att deras nuvarande dörr är tillräcklig. Och de gör ingenting åt det, förrän någonting händer. Problemet är låg kännedom och gammal vana. Men tiderna har förändrats. Din befintliga dörr är förmodligen lika gammal som huset du bor i, och tillverkad enligt dåtidens standard. Din säkerhet hänger på din egen kunskap.


Inbrotts- & brandrisk

Det blir viktigare och viktigare
att byta till en säkerhetsdörr.

Samtidigt som kännedomen om säkerhetsdörrars betydelse är låg, stiger antalet inbrott. En förklaring kan vara att det idag finns mer stöldbegärlig egendom I form av värdefulla tekniska prylar i hemmen. Även bränder har blivit farligare eftersom det finns fler material som ger upphov till giftig rök. Från och med 2013 kräver lagen (Boverkets Byggregler BBR) dessutom att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara brand- och brandgastäthetsklassade. Oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter.


LJUD, DOFTER OCH DRAG

Med en säkerhetsdörr märker du skillnad direkt.

Många människor störs av skrik, skrän, drag och oangenäma dofter från trapphuset. Man tror att det beror på tunna väggar eller dålig isolering. Vad de inte känner till är att problemen kan åtgärdas med en bra dörr. En säkerhetsdörr skyddar nämligen inte bara mot inbrott. Den stänger även ute den störande världen där ute och skapar ett tystare, trivsammare hem.


Hur bra är en Daloc-dörr jämfört med en vanlig dörr?