En bra säkerhetsdörr kan vara skillnaden mellan liv och död.

Om det börjar brinna i ditt hus är en Daloc säkerhetsdörr ditt bästa skydd. Dörrbladet och stålkarmen av höghållfasthetsstål omsluter isoleringen av mineralull och de invändiga förstärkningarna. Detta innebär att elden bromsas i minst 30 minuter, en tidsfrist som kan rädda både liv och egendom.